[ Jimare ] xerîb?

✎ nivîsîn: 2 xerîb?, rawestan.
✎ nivîsîn: 3 xerîb?, rawestan.
Na
Erê