[ Nivîstok ] dawîn: [ Nivîstok ]

☞ x ≔ ‘abca’ dawîn: ‘a’.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
4