[ Lîsteyek ] - [ Tişt ]

☞ x ≔ Lîsteyek nşh.
x aaa: ‘bbb’, ccc: ‘ddd’.
x - ‘ccc’.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
(Lîsteyek nşh) danîn:‘bbb’ li:‘aaa’