[ Rêzek ] kopî

☞ a ≔ Rêzek ← 1 ; 2 ; 3.
☞ b ≔ a kopî.
b danîn: 999 li: 1.
✎ nivîsîn: a, rawestan.
✎ nivîsîn: b, rawestan.
Rêzek ← 1 ; 2 ; 3
Rêzek ← 999 ; 2 ; 3