[ Jimare ] nivîstok

☞ x ≔ 123.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
☞ x ≔ 1,23.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
☞ x ≔ 1.000.000.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
123
1,23
1.000.000