Citrine/KU | Manual

[ Evdem ] = [ Evdem ]

☞ m ≔ Evdem nşh _sal: 2070, _meh: 11, _roj: 1.
☞ n ≔ m kopî.
✎ nivîsîn: (m = n), rawestan.
✎ nivîsîn: (m ≠ n), rawestan.
✎ nivîsîn: (m wekhev: m), rawestan.
✎ nivîsîn: (m wekhev: n), rawestan.
n _meh: 12.
✎ nivîsîn: (m ≠ n), rawestan.
✎ nivîsîn: (m = n), rawestan.
Rast
şaş
Rast
şaş
Rast
şaş