[ Rêzek ] jimartin

☞ x ≔ Rêzek ← 1 ; 2 ; 3.
✎ nivîsîn: x jimartin, rawestan.
3