[ Bername ] pirsîn

✎ nivîsîn: Bername pirsîn, rawestan.


~$ hello_
hello
~$_