[ Erê/Na ] ne

✎ nivîsîn: Erê ne, rawestan.
✎ nivîsîn: Na ne, rawestan.
✎ nivîsîn: Erê ne ne, rawestan.
✎ nivîsîn: Na ne ne ne, rawestan.
Na
Erê
Erê
Erê