[ Bername ] şaşî: [ Nivîstok ]

Bername şaşî: ‘123’.


~$ x.ctr 2>1
123
~$_