[ Rêzek ] dawîn

☞ x ≔ Rêzek ← 1 ; 2 ; 3 ; 4.
☞ y ≔ x dawîn.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
Rêzek ← 1 ; 2 ; 3 ; 4
4