[ Dosî ] jêbirin

☞ x ≔ Dosî nşh: (Cîhê pelê /tmp: ‘a.txt’).
x nivîsîn: ‘abc’.
✎ nivîsîn: x heye, rawestan.
x jêbirin.
✎ nivîsîn: x heye, rawestan.
Erê
Na