[ Erê/Na ] jimare

✎ nivîsîn: Erê jimare, rawestan.
✎ nivîsîn: Na jimare, rawestan.
1
0