[ Evdem ] hefte

☞ t ≔ Evdem nşh.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t hefte, rawestan.
2023-12-29 15:07:33
52