[ Nivîstok ] erê/na

✎ nivîsîn: ‘’ erê/na, rawestan.
✎ nivîsîn: ‘ ’ erê/na, rawestan.
✎ nivîsîn: ‘abc’ erê/na, rawestan.
✎ nivîsîn: ‘123’ erê/na, rawestan.
Na
Erê
Erê
Erê