[ Jimare ] ÷ [ Jimare ]

✎ nivîsîn: 10 ÷ 2, rawestan. 5