[ Rêzek ] rewş: [ Jimare ]

☞ x ≔ Rêzek ← ‘A’ ; ‘B’ ; ‘C’.
☞ y ≔ x rewş: 1.
☞ z ≔ x ? 2.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
✎ nivîsîn: z, rawestan.
A
B