[ Erê/Na ] nivîstok

✎ nivîsîn: Erê nivîstok, rawestan.
✎ nivîsîn: Na nivîstok, rawestan.
Erê
Na