[ Nivîstok ] şexsîyet: [ Jimare ]

✎ nivîsîn: (‘.☘.’ şexsîyet: 2), rawestan.