[ Jimare ] xavî

☞ x ≔ 123.
✎ nivîsîn: x xavî, rawestan.
☞ x ≔ 1,23.
✎ nivîsîn: x xavî, rawestan.
☞ x ≔ 1.000.000.
✎ nivîsîn: x xavî, rawestan.
123
1.23
1000000