[ Lîsteyek ] jimartin

☞ x ≔ Lîsteyek nşh.
x
danîn: ‘a’ li: ‘b’,
danîn: ‘c’ li: ‘d’.
✎ nivîsîn: x jimartin, rawestan.
2