[ Lîsteyek ] herkes: [ Block ]

(Lîsteyek nşh I: 1, II: 2, III: 3) herkes: { :a :b
✎ nivîsîn: a + b, rawestan.
}.
I1
II2
III3