[ Nivîstok ] jimare

☞ x ≔ ‘12345678’.
☞ y ≔ x jimare.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
✎ nivîsîn: x awa, rawestan.
✎ nivîsîn: y awa, rawestan.
12345678
12.345.678
Nivîstok
Jimare