Rêzek

☞ a ≔
Rêzek nşh
• ‘aaa’
• ‘bbb’
• ‘ccc’.

☞ b ≔ Rêzek ← ‘x’ ; ‘y’.
✎ nivîsîn: a, rawestan.
✎ nivîsîn: b, rawestan.
Rêzek ← ‘aaa’ ; ‘bbb’ ; ‘ccc’
Rêzek ← ‘x’ ; ‘y’