Citrine/KU | Manual

[ Evdem ] kopî

☞ t ≔ Evdem nşh.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
☞ t2 ≔ t kopî.
✎ nivîsîn: t2, rawestan.
2022-06-04 12:32:55
2022-06-04 12:32:55