[ Evdem ] kopî

☞ t ≔ Evdem nşh.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
☞ t2 ≔ t kopî.
✎ nivîsîn: t2, rawestan.
2023-12-29 15:07:28
2023-12-29 15:07:28