Citrine/KU | Manual

[ Evdem ] rojevê

☞ t ≔ Evdem nşh.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t rojevê, rawestan.
2022-12-27 12:03:58
3