[ Nivîstok ] mûqayesekirin: [ Nivîstok ]

☞ x ≔ ‘abc’.
☞ y ≔ ‘def’.
☞ z ≔ x mûqayesekirin: y.
☞ q ≔ y mûqayesekirin: x.
✎ nivîsîn: z, rawestan.
✎ nivîsîn: q, rawestan.
-3
3