[ Bername ] dawî

✎ nivîsîn: ‘1..2..3..’, rawestan.
Bername dawî.
✎ nivîsîn: ‘4..5..6..’, rawestan.
1..2..3..