Citrine/KU | Manual

[ Evdem ] dor

☞ t ≔ Evdem nşh.
t _dor: ‘Europe/Amsterdam’.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
t _dor: ‘US/Hawaii’.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
2022-02-05 19:01:27
Europe/Amsterdam
2022-02-05 08:01:27
US/Hawaii