Citrine/KU | Manual

[ Evdem ] dor

☞ t ≔ Evdem nşh.
t _dor: ‘Europe/Amsterdam’.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
t _dor: ‘US/Hawaii’.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
2022-06-04 14:32:23
Europe/Amsterdam
2022-06-04 02:32:23
US/Hawaii