Citrine/KU | Manual

[ Evdem ] dor

☞ t ≔ Evdem nşh.
t dor: ‘Europe/Amsterdam’.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
t dor: ‘US/Hawaii’.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
2022-12-27 13:03:34
Europe/Amsterdam
2022-12-27 02:03:34
US/Hawaii