[ Rêzek ] zêdetir

☞ x ≔ Rêzek ← 8 ; 4 ; 2 ; 16.
☞ y ≔ x zêdetir.
✎ nivîsîn: y, rawestan.
16