[ Kar ] doz

☞ x ≔ 1.
{
(x = 1) erê: { ✎ nivîsîn: ‘x’. }, şikesta.
✎ nivîsîn: ‘y’.
} doz.

{
(x = 1) erê: { ✎ nivîsîn: ‘x’. }, şikesta.
✎ nivîsîn: ‘y’.
} × 1.
xx