[ Rêzek ] pêşkîte: [ Nivîstok ]

☞ x ≔ Rêzek ← 1 ; 2 ; 3.
x paşgir: 0.
x pêşkîte: 9.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
Rêzek ← 9 ; 1 ; 2 ; 3 ; 0