[ Պահը ] ≠ [ Պահը ]

☞ m ≔ Պահը նոր տարի. 2070, ամիս. 11, օր. 1:
☞ n ≔ m պատճենել:
✎ գրել. (m = n), դադարեցնել:
✎ գրել. (m ≠ n), դադարեցնել:
✎ գրել. (m հավասար է. m), դադարեցնել:
✎ գրել. (m հավասար է. n), դադարեցնել:
n ամիս. 12:
✎ գրել. (m ≠ n), դադարեցնել:
✎ գրել. (m = n), դադարեցնել:
լավ
սխալ
լավ
սխալ
լավ
սխալ