[ շարքը ] նախածանց. [ տեքստ ]

☞ x ≔ շարքը ← 1 ; 2 ; 3:
x վերջածանց. 0:
x նախածանց. 9:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
շարքը ← 9 ; 1 ; 2 ; 3 ; 0