[ տեքստ ] ≤ [ տեքստ ]

✎ գրել. (‘abc’ ≤ ‘def’), դադարեցնել:
✎ գրել. (‘def’ ≤ ‘abc’), դադարեցնել:
լավ
սխալ