[ Թիվ ] նույնիսկ?

✎ գրել. 2 նույնիսկ?, դադարեցնել:
✎ գրել. 3 նույնիսկ?, դադարեցնել:
լավ
սխալ