[ շարքը ] դիրք. [ Թիվ ]

☞ x ≔ շարքը ← ‘A’ ; ‘B’ ; ‘C’:
☞ y ≔ x դիրք. 1:
☞ z ≔ x ? 2:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
✎ գրել. z, դադարեցնել:
A
B