[ Առարկա ] պատասխանել. [ տեքստ ] և. [ տեքստ ]

☞ x ≔ Առարկա նոր:
x on. ‘պատասխանել.և.’ անել. { .a .b
↲ (a + b):
}:
✎ գրել. (x abc: ‘def’), դադարեցնել:
✎ գրել. x a ‘bc’, դադարեցնել: