[ շարքը ] տալ. [ Առարկա ] համար. [ Թիվ ]

☞ x ≔ շարքը նոր:
☞ x տալ. ‘a’ համար. 5:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
շարքը ← դատարկ ; դատարկ ; դատարկ ; դատարկ ; ‘a’