[ Թիվ ] կենտ?

✎ գրել. 2 կենտ?, դադարեցնել:
✎ գրել. 3 կենտ?, դադարեցնել:
սխալ
լավ