[ տեքստ ] - [ տեքստ ]

☞ x ≔ ‘1...2...3...’ - ‘...’:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
1...2...3