[ տեքստ ] + [ տեքստ ]

☞ x ≔ ‘ABC’:
☞ y ≔ ‘DEF’:
☞ z ≔ x + y:
✎ գրել. z, դադարեցնել:
ABCDEF