[ Թիվ ] = [ Թիվ ]

☞ x ≔ 8 = 8:
☞ y ≔ 8 = 9:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
լավ
սխալ