[ աշխատանք ] մինչդեռ. [ աշխատանք ]

☞ x ≔ 0:
{ x ավելացնել. 1: } մինչդեռ. { ↲ (x < 6): }:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
6