[ Թիվ ] ≥ [ Թիվ ]

☞ x ≔ 8 ≥ 7:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
լավ