[ Թիվ ] ≤ [ Թիվ ]

☞ x ≔ 8 ≤ 7:
☞ y ≔ 7 ≤ 8:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
սխալ
լավ