[ Թիվ ] լուծել?

{ .i
✎ գրել. (i - 1) լուծել?, դադարեցնել:
} × 10:
սխալ
լավ
լավ
լավ
լավ
լավ
լավ
լավ
լավ
լավ