[ շարքը ] ← [ Առարկա ]

☞ x ≔ շարքը ← 1 ; ‘2’ ; սխալ ; դատարկ:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
շարքը ← 1 ; ‘2’ ; սխալ ; դատարկ