աշխատանք

☞ x ≔ { .a .b .c ↲ a + b + c: } կիրառել. 1 և. 2 և. 3:
✎ գրել. x, դադարեցնել:
6