[ լուծում ] և. [ լուծում ]

☞ x ≔ ( 2 > 1 ) և. ( 3 > 2 ):
☞ y ≔ ( 2 > 1 ) և. ( 2 > 3 ):
✎ գրել. x, դադարեցնել:
✎ գրել. y, դադարեցնել:
լավ
սխալ